You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Практика в Падуа

Подбор на
участници

Правилният избор на 70 участници в мобилността е от съществено значение за ефективната и успешна реализация ...

Провеждане на мобилността

С цел по-добро управление на мобилността 70 ползватели от трите професионални гимназии са разделени на 3 ...

Връчване на
сертификати

Придобитите теоретични знания и практически умения в електротехническата и електронната промишленост ...

УЧЕНИЧЕСКИ
ГРУПИ

Група 1

На 24.06.2017 г. за Падуа отпътува първата група от 30 ученици и трима придружаващи учители от ПГМЕТ „Ген. ...

Група 2

На 09.07.2017 г.   за Падуа отпътува втората група от 30 ученици и трима придружаващи учители от  ПГЕТ „Г. ...

Група 3

На 23.07.2017 г. за Падуа отпътува втората група от 30 ученици и трима придружаващи учители от ПГЕХТ ...

  • 1766 София, България, ул. Рачо Петков Казанджията 8 +359 2 971 89 30